Музиката на Панверитмията
Аранжимент: Петър Ганев
Изпълняват: Надя Колева - сопран
и струнен квинтет от ансамбъл "Софийски солисти": Петър Ганев - цигулка,
Никола Върбанов - цигулка, Огнян Константинов - виола,
Димитър Тенчев - виолончело, Цветомир Лазаров - контрабас

Варианти за игра с добавена пауза и камбанка в началото на всяко упражнение

 Архив за сваляне с цялата музиката на Паневритмията за игра.

Песента на всяко упражнение е отделен файл в архива и започва с около 10 сек. пауза, съобщаване на името на упражнението и сигнал за начало. В архива има също така три файла за паузи - 5 сек., 10 сек. и 15 сек.
Това Ви дава възможност да си създадете плейлист (playlist) с песните на Паневритмията в предпочитания от Вас медиен плейър (media player) и да добавите пауза с желаната продължителност преди песента на всяко упражнение.  
 1. Първият ден на пролетта
   
   Музиката на всяко от първите 10 упражнения като отделни песни - подходящи за обучение.  
   
   Версия с четен брой тактове (mp3) според нотния ръкопис от 1932 г., като освен това е коригирана и музиката на упр. №5 "Дигане" от 2 х 13 такта на 2 х 12 такта. По този начина се избягва започването на движенията на упражнението с ляв крак при второто изпълнение на музиката и вместо 13 повторения на движенията имаме 12. За първи път тази корекция е направена в оркестрацията на Димитър Грива за симфоничен оркестър 1973 г.
   
  Версия с четен брой тактове (mp3) според нотния ръкопис от 1932 г.
   
  Версия с нечетен брой тактове (mp3) според изданията от 1938 г. и 1941 г.
   
 2. Евера (mp3)
   
 3. Скачане (mp3)
   
 4. Тъкане (mp3)
   
 5. Мисли

  Версия, подходяща за изпълнение на движенията според описанието от 1938 г. (mp3)
   
  Оригиналната версия според изданията от 1938 и 1941 г. (mp3)
   
 6. Аум (mp3)
   
 7. Изгрява слънцето
   
  Версия, подходяща за изпълнение на движенията според описанието от 1938 г. (mp3)
   
  Оригиналната версия според изданията от 1938 и 1941 г. (mp3)
   
 8. Квадрат (mp3)
   
 9. Красота (mp3)
   
 10. Подвижност (mp3)
   
 11. Побеждаване (mp3)
   
 12. Радостта на земята (mp3)
   
 13. Запознаване (mp3)
   
 14. Хубав ден (mp3)
   
 15. Колко сме доволни - дълъг вариант (mp3)
   
  Колко сме доволни - къс вариант (mp3)
  Късият вариант се състои от двукратно изпълнение само на първите две части на музиката на упражнението
  в съответствие със забележката под неговия нотен текст в изданието "Паневритмия" от 1938 г.
   
 16. Стъпка по стъпка (mp3)
   
 17. На ранина (mp3)
   
 18. Дишане (mp3)
   
 19. Слънчеви лъчи (mp3)
   
 20. Пентаграм (mp3)
   
Други записи на паневритмията